Thứ tư, 15 Tháng 3 2017 21:45

Tổ chức sức khỏe thế giới (WHO) vừa ra khẩu hiệu cho ngày vệ sinh tay toàn cầu, ngày 05 tháng 05 năm 2017: "Fighting antibiotic resistance - it's in your hand", tạm dịch "Chống lại kháng kháng sinh - nó nằm trong tay bạn".

WHO kêu gọi:

  • Vệ sinh tay đúng các thời điểm và ngăn lây lan sự kháng thuốc.
  • Đưa ra các chương trình kiểm soát và dự phòng nhiễm khuẩn trong năm để bảo vệ bệnh nhân khỏi kháng thuốc.
  • Ngăn lây lan sự kháng thuốc bằng cách xây dựng các chính sách về phòng ngừa nhiểm khuẩn và vệ sinh tay.
  • Thực hiện các cấu phần cốt lõi của WHO trong việc dự phòng nhiễm khuẩn, bao gồm vệ sinh tay, để chống lại kháng kháng sinh.

Nguồn: http://www.who.int/gpsc/5may/en/

Thứ sáu, 18 Tháng 11 2016 18:26

Chương trình hội nghị ngày 9/12 đã sẵn sàng. Vì số lượng người tham dự đã vượt quá dự kiến ban đầu, ban tổ chức chỉ mời được các hội viên chính thức của Hội KSNK (đã đăng ký và đóng hội phí qua trang web www.hics.org.vn). Thành thật cáo lỗi.

Thứ ba, 15 Tháng 11 2016 18:06

  Thông báo chiêu sinh lớp tiệt khuẩn trung tâm Khóa 07

 

Đính kèmDung lượng
thong_bao_chieu_sinh_lop_tiet_khuan_trung_tam_k7-a.pdf623.61 KB
Thứ bảy, 05 Tháng 11 2016 11:54

Do đã quá thời hạn đăng ký tham gia hội nghị Kiểm soát nhiễm khuẩn thường niên. Hội sẽ không nhận thêm các đăng ký.

Thứ tư, 31 Tháng 8 2016 22:26

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

HỘI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2015 

THƯ NGỎ

V/v: Tổ chức Hội nghị khoa học Kiểm soát Nhiễm khuẩn

 

             Kính gửi: Quý Hội viên

 

Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TPHCM dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị khoa học Kiểm soát nhiễm khuẩn thường niên 2016 trong toàn khu vực phía Nam trong 1 ngày. Ngày dự kiến là 2/12/2016. Địa điểm tổ chức dự kiến là Trung tâm Hội nghị 272 Võ thị Sáu, TPHCM.

Mục tiêu của hội nghị là nhằm trao đổi các thông tin cập nhật về vấn đề Kiểm soát nhiễm khuẩn, thảo luận các biện pháp để hạn chế nhiễm khuẩn bệnh viện. Hội nghị còn có sự tham gia của chuyên gia của Tổ chức Y Tế, Bộ Y Tế và các chuyên gia KSNK. Thành phần tham dự sẽ bao gồm các hội viên của Hội Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn TPHCM và bất kỳ các BS ở trong nước có quan tâm đến nội dung hội nghị này.

Để việc tổ chức hội nghị đạt kết quả tốt, Ban tổ chức đề nghị quý Hội viên đăng ký tham gia hội nghị. Hội viên chính thức sẽ được tham dự miễn phí. Quý hội viên có thể đăng ký trực tiếp trên website của Hội KSNK TPHCM www.hics.org.vn hoặc gửi phiếu đăng ký đến TS Tô Gia Kiên kiengiato@gmail.com theo mẫu đính kèm. Ngoài ra, kính mời quý hội viên tham gia báo cáo nghiên cứu khoa học trong hội nghị và/hoặc gửi bài nghiên cứu để đăng báo. Bài nghiên cứu khoa học sẽ được đăng trong Tạp chí Y Học Thực hành, có tính điểm ISSN. Vui lòng xem các quy cách đăng bài đính kèm. Hạn chót nhận đăng ký tham dự, tham gia báo cáo, đăng báo là ngày 7/10/2016.   

Cần biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:TS Tô Gia Kiên, Phụ trách nghiên cứu khoa học Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0919511121 hoặc DS Trương Thị Thu, Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 01212123979

Hội KSNK TP. Hồ Chí Minh rất mong sự tham gia của quý Hội viện. Sự tham gia của Quý hội viên sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Hội nghị.

Trân trọng kính chào.

 

Chủ tịch

 

 

 

PGS TS Lê Thị Anh Thư

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI NGHỊ
KIỂM SO
ÁT NHIỄM KHUẨN 2016

 

Họ và tên:

Chức danh:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:                                                                    

Địa chỉ liên lạc:                                                  Điện thoại:                   

E-mail:

Mã số hội viên:

Đăng ký tham gia Hội Nghị với vai trò:

Người tham gia.

Trình bày miệng (đính kèm file bài trình bày và bài tóm tắt).

Trình bày bằng Poster (đính kèm file bài tóm tắt).

Đăng tạp chí Y học thực hành (đính kèm file bài báo).

Tôi hiểu rằng tất cả các bài nộp không đúng quy cách sẽ bị trả lại.

Tôi cam kết sẽ gởi bài đúng quy cách và đúng thời hạn.                                                          

Ngày         tháng        năm 2016

Ký tên (ghi rõ họ tên)

 

 

 

QUY CÁCH BÀI BÁO NỘP ĐĂNG
TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH

Bài nộp để đăng trên tạp chí y học thực hành cần được nộp qua địa chỉ email kiengiato@gmail.com trước ngày 7/10/2016.. Tiêu đề email cần ghi rõ “Bài đăng trên tạp chí y học thực hành”. Bài đăng phải được trình bày dưới dạng file điện tử MS Word có đuôi .doc, .docx. Tên file cần đặt là tên của tác giả đầu và “yhth” (tên tạp chí y học thực hành viết tắt). Ví dụ: To_Gia_Kien_yhth.docx. Nếu có nhiều hơn một bài báo thì đánh số thứ tự ngày sau tên file. Ví dụ: To_Gia_Kien_yhth_2.docx.

Cấu trúc gồm các phần:1. Đặt vấn đề; 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; 3. Kết quả và bàn luận (không nên có quá 4 bảng); 4. Kết luận (cần nêu cụ thể - kể cả một số số liệu quan trọng - các kết quả đã đạt được); 5. Phần tóm tắt bằng tiếng Anh (không nên quá 200 từ, nội dung phải nêu rõ nội dung bài báo, kèm từ khóa); 6. Tài liệu tham khảo (không nên quá 10 tài liệu tham khảo).

Bài viết cần trình bày ngắn gọn, súc tích, gồm 2 bản, được in trên giấy khổ A4, kiểu chữ VnTimes, bảng mã TCVN3 hoặc kiểu chữ Timess New Roman, mã Unicode, cỡ chữ 13, cách dòng 1,5; không quá 5 trang, kèm theo đĩa mềm (hoặc gửi qua E-mail).

+   Thuật ngữ chuyên ngành áp dụng theo danh pháp quốc tế và qui định.

+   Cần nêu rõ các điều kiện nghiên cứu: thời gian, địa điểm, phương pháp tiến hành.

+   Cần có sự chứng nhận của thủ trưởng cơ quan nơi công tác hoặc Hội đồng KHKT cơ quan (nếu có) nơi tiến hành nghiên cứu.

 

 

QUY CÁCH BÀI TRÌNH BÀY MIỆNG TẠI HỘI NGHỊ

Báo cáo viên gởi “bài trình bày” (file điện tử MS PowerPoint có đuôi .ppt, .pptx. ) và “bài tóm tắt”(file điện tử MS Word có đuôi .doc, .docx) qua email kiengiato@gmail.com trước ngày: 7/10/2016.. Tiêu đề e-mail xin ghi rõ “Bài trình bày tại Hội nghị KSNK 2016”. Tên file cần đặt theo tên của báo cáo viên và thêm từ “tomtat” nếu là bài tóm tắt hoặc từ “trinhbay” nếu là bài trình bày:

-         File Word: To_Gia_Kien_tomtat.doc, To_Gia_Kien_tomtat.docx

-         File PowerPoint: To_Gia_Kien_trinhbay.ppt, To_Gia_Kien_trinhbay.pptx

Nếu có nhiều hơn một bài trình bày xin đánh số thứ tự ngay sau tên file. Ví dụ: To_Gia_Kien_tomtat_2.doc, To_Gia_Kien_trinhbay_2.ppt.

 

YÊU CẦU BÀI TRÌNH BÀY MIỆNG:

Bài trình bày phải được nộp dưới dạng file điện tử MS PowerPoint có đuôi .ppt, .pptx. Mỗi bài trình bày chỉ được báo cáo tối đa không quá 10 phút.

 

YÊU CẦU BÀI TÓM TẮT:

Bài tóm tắt phải được nộp dưới dạng file điện tử MS Word có đuôi .doc, .docx; phải được trình bày bằng tiếng Việt không quá 200 từ,dùng Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1,5, canh lề trái: 3cm; phải, trên và dưới: 2.5cm.Nội dung phải gồm các phần sau đây: (1)Tiêu đề,(2) Tên các tác giả, (3) Đặt vấn đề, (4) Phương pháp nghiên cứu, (5) Kết quả, (6) Bàn luận, (7) Kết luận.

Bài tóm tắt phải được dịch sang tiếng Anh với cấu trúc tương tự: (1) Title, (2) Author(s), (3) Introduction, (4) Methods, (5) Results, (6) Discussion, (7) Conclusion.

 

 

QUY CÁCH BÀI TRÌNH BÀY POSTER TẠI HỘI NGHỊ

 

YÊU CẦU BÀI TRÌNH BÀY POSTER:

Bài trình bày Poster phải được in trên một tờ giấy A0, Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 22, cách dòng 2, canh lề trái: 15cm; phải, trên và dưới: 10cm. Nội dung phải gồm các phần sau đây: (1) Tiêu đề, (2) Tên các tác giả, (3) Đặt vấn đề, (4) Phương pháp nghiên cứu, (5) Kết quả, (6) Bàn luận, (7) Kết luận.

Tác giả có thể sử dụng thêm các hình ảnh nếu muốn. Hình ảnh sử dụng phải được in màu rõ ràng không bị nhòa và phải là hình ảnh do chính nhóm nghiên cứu thực hiện, không sử dụng các hình ảnh lấy từ các nguồn thông tin sẵn có.

 

YÊU CẦU BÀI TÓM TẮT:

Bài tóm tắt phải được nộp dưới dạng file điện tử MS Word có đuôi .doc, .docx; phải được trình bày bằng tiếng Việt không quá 200 từ, dùng Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1,5, canh lề trái: 3cm; phải, trên và dưới: 2.5cm. Nội dung phải gồm các phần sau đây: (1) Tiêu đề, (2) Tên các tác giả, (3) Đặt vấn đề, (4) Phương pháp nghiên cứu, (5) Kết quả, (6) Bàn luận, (7) Kết luận.

Bài tóm tắt phải được dịch sang tiếng Anh với cấu trúc tương tự: (1) Title, (2) Author(s), (3) Introduction, (4) Methods, (5) Results, (6) Discussion, (7) Conclusion.

 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Tất cả các báo cáo viên phải nộp kèm lý lịch khoa học theo mẫu sau:

Định dạng:

-         Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1,5.

-         Canh lề trái: 3 cm; phải, trên và dưới: 2.5 cm.

Nội dung:

-         Họ và tên:

-         Điện thoại:

-         Email:

-         Nơi công tác:

-         Công trình khoa học đã công bố (theo Vancouver style). Ví dụ:

1. Tô Gia Kiên, Lê Quốc Hùng, Phan Nhật Thành, Lê Thị Anh Thư. Khảo sát tình trạng nhập viện tại Khoa Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2009. Y học thực hành. 2010;723(6):82-7.

-         Hội nghị đã tham gia (tên hội nghị, năm, bài trình bày):

1. Hội nghị Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, năm 2015, Tình hình kháng kháng sinh ở bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện X.

2. Hội nghị Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, năm 2014, Tỷ lệ điều dưỡng tuân thủ quy trình vệ sinh tay tại bệnh viện Y.

Thứ năm, 07 Tháng 7 2016 11:48

Thông báo chiêu sinh lớp Tiệt khuẩn trung tâm

Đính kèmDung lượng
mau_don_dang_ky_loptktt.doc35 KB

Trang